Публична лекция на доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Р България, на тема „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“

понеделник, 22 април 2019 23:37 /
Начало:
вторник, 07 май 2019 14:30
Край:
Място:
зала „Тържествена"
Подробности: