„Практики при придобиване на компании според английското право“ с лектор Румен Чолаков, председател на Милениум клуб

понеделник, 15 април 2019 16:12 /
Начало:
четвъртък, 18 април 2019 14:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности: