Публична лекция на г-жа Чарлина Вичева, зам. ген. директор на Joint Research Centre към ЕК, на тема „Отново в университета“

четвъртък, 28 март 2019 13:45 /
Начало:
понеделник, 01 април 2019 14:00
Край:
Място:
зала „Тържествена"
Подробности:

Чарлина Вичева е възпитаничка на УНСС. През 2009 г. започва работа в Европейската комисия като директор в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“. Преди това в продължение на петнайсет години работи в публичната администрация в България, основно в областта на селското стопанство. През същия период участва в преговорите за присъединяването на България към ЕС, а между 2000 г. и 2004 г. е начело на преговарящия екип в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, безопасността на храните и рибарството. От април 2005 г. до март 2009 г. е говорител на България в Специалния комитет по селско стопанство (Special Committee on Agriculture) и ръководител на секцията по земеделие и рибарство в Постоянното представителство.