Дискусионни срещи като част от Мисията на Световната организация за интелектуална собственост за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

четвъртък, 14 март 2019 16:18 /
Начало:
понеделник, 01 април 2019 9:30
Край:
сряда, 03 април 2019
Място:
Голяма и Малка конферентна зала
Подробности:

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) - Институт по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ), съвместно с Патентно ведомство на Република България (ПВ) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) организират поредица от дискусионни срещи като част от Мисията на Световната организация за интелектуална собственост за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България, които ще се проведат  в периода 01-03.04.2019 г. в Голяма и Малка конферентна зала на УНСС. В дискусионните срещи ще вземат участие представители на академичните среди, центрове и офисите за трансфер на технологии, както и компетентните държавни органи и представителите на иновационния бизнес. Ще бъдат обсъдени потенциалните мерки за подкрепа на центровете за трансфер на технологии и стимулиране на сътрудничеството между Академията и Бизнеса в България.

За повече информация посетете сайта на ИТИБ