Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци

сряда, 30 януари 2019 13:55 /
Начало:
петък, 22 февруари 2019 10:00
Край:
Място:
зала 3057
Подробности:

На 22 февруари от 10.00 ч. в зала 3057 на УНСС ще се проведе Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци. Състезанието ще се проведе под формата на есе по една от темите изложени по-долу. На успешно издържалите състезанието се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит за специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" в УНСС след завършване на средното образoвание.

 1. Транспорт и околна среда;
 2. Екологични основи на енергетиката;
 3. Роля на транспорта за националната икономика;
 4. Енергийният фактор за развитие на националното стопанство;
 5. Европейска енергийна политика;
 6. Транспортна интеграционна политика в рамките на Европейския съюз;
 7. Транспортни пазари и общоевропески регламенти;
 8. Енергийна либерализация и ценова регулация;
 9. Обществен градски транспорт - проблеми и перспективи за развитие;
 10. Влияние на енергетиката върху жизнения стандарт и бита;
 11. Нови технологии в транспорта;
 12. Алтернативни и възобновяеми източници на енергия.