Кръгла маса №2 в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“

сряда, 23 януари 2019 9:31 /
Начало:
понеделник, 08 април 2019
Край:
вторник, 09 април 2019
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

На 8 и 9 април в Малката конферентна зала ще се проведе Кръгла маса №2 в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“, финансиран по глобалната инициатива PMI IMPACT*. Кръглата маса се организира от катедра "Национална и регионална сигурност" на УНСС. Ще бъдат поканени представители от заинтересовани институции (МВР, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенция „Митници“, Гранична полиция, данъчни власти, асоциации на потребителите и неправителствени организации), образователни институции и производители на тютюневи изделия в България.

Гости на събитието ще бъдат и редица експерти от международни институции и инициативи за борба с незаконната търговия.

В дните на кръглата маса ще бъдат дискутирани и предложения за подобряване на обучителните материали.


 
* PMI IMPACT е глобална инициатива, която подкрепя публични, частни и неправителствени организации за разработване и изпълнение на проекти в областта на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари. Повече информация за инициативата можете да намерите тук: http://www.pmi-impact.com