Тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“

петък, 23 ноември 2018 21:18 /
Начало:
четвъртък, 13 декември 2018 16:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:


На
13 декември от 16.00 ч. в аула „Максима” академичният състав на катедра „Икономическа социология” организира тържествено връчване на дипломите на бакалаврите (положили успешно държавен изпит през юли и септември 2018 г.) и магистрите (успешно защитили дипломна работа през юли 2018 г.) от специалности:

  • „Социология” и „Икономическа социология и психология”
  • „Бизнес психология и социология”
  • „Социални изследвания, анализи и проекти”.

Забележка: До 12 декември дипломиращите се бакалаври трябва да се явят в отдел „Студенти“, за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на тържественото връчване.

Дипломиращите се магистри е необходимо да се явят в отдел "Студенти" на 13 декември до 15.00 ч., за да положат подписи в дипломната книга.