Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Регионално развитие"

четвъртък, 15 ноември 2018 16:02 /
Начало:
сряда, 21 ноември 2018 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 21 ноември от 16:00 ч. в зала „Тържествена“ ще бъдат връчени дипломите на бакалаврите от випуск 2018 на специалност „Регионално развитие".

Забележка:

Дипломантите да се явят в отдел „Студенти", гише 18, за подпис в регистрационната книга на 21 ноември от 13:00 до 15:00 ч., като представят бележка, че нямат задължения към библиотеката на УНСС.