Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци

понеделник, 05 ноември 2018 9:29 /
Начало:
събота, 01 декември 2018 9:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

На  1 декември от 9.00 ч. в Голямата конферентна зала ще се проведе Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс данъци, социални отношения” съвместно с УНСС – София, и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Конкурсът ще се проведе под ръководството на  катедра „Счетоводство и анализ“. Председател на Програмния съвет на конкурса е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет при УНСС. Оперативната комисия на конкурса е с  отговорник гл. ас. д-р Борислав Боянов и доц. д-р Атанаска Филипова - Сланчева, д.е.с. регистриран одитор - член на комисията.

В конкурса ще вземат участие ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна и от други професионални гимназии, в които се изучава счетоводство, и които са показали много добро владеене на изучавания материал.

Най-високите резултати от заключителния етап на конкурса, класирани на първите пет места, ще се приравняват към оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит. С тази оценка учениците могат да кандидатстват за студенти за учебната 2019-2020 г. във Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Наградените ученици ще получат специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство и грамота от ОРКП „Мисъл”.

Всички ученици и техните преподаватели или методически ръководители ще получат сертификат за участие в конкурса, а преподавателите, чиито ученици са наградени, и грамота.