Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“

понеделник, 22 октомври 2018 9:47 /
Начало:
сряда, 24 октомври 2018 10:00
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентна зала
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА”

 

24 октомври 2018

Голяма и Малка конферентна зала

 

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите Юридическия факултет при УНСС организира научна конференция по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс. Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС.

Тематични направления:

  • 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката;
  • Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и стопанската дейност;
  • Развитие на законодателството във сферата на частноправните отношения.


Регистрация от 9:30 – 10:00ч.

Откриване на конференцията и приветствени слова 10:00 – 10:30ч.