Научно-практическа конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“

четвъртък, 02 август 2018 14:51 /
Начало:
петък, 14 декември 2018 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

На 14.12.2018 г. в Голямата конферентна зала, Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ) организира научно-практическа конференция на тема „Стратегията на ЕС за Дунавския регион: възможности и предизвикателства“. На конференцията могат да бъдат представени непубликувани теоретични и емпирични резултати от изследвания, фокусирани върху следните основни въпроси за дискусия, разпределени в три паралелни секции:

  1. Транспортната свързаност в региона  - предпоставка за постигане на устойчива мобилност и свързаност на страните от Дунавския регион.
  2. Иновации и трансфер на технологии за създаване на оптимална бизнес среда в региона.
  3. Трансформирането на икономиката на региона в кръгова – очаквани икономически, социални и екологични ползи.

Изискванията за научните съобщения са публикувани на сайта на списанията: „Икономически и социални алтернативи“ (https://www.unwe.bg/eajournal/en) и „Икономически алтернативи“ (https://www.unwe.bg/alternativi). При положителна рецензия, научните съобщения, отговарящи на изискванията и докладвани на научния форум, ще бъдат предоставени за публикуване от съответните редакционни колегии.

Сп. „Икономически и социални алтернативи“ е индексирано в EBSCO, Google Scholar, RePec, Simple Impact Factor: 0.11

„Economic Alternatives Journal“ - Abstracting and Indexing in ERIH Plus, EconLit, EBSCO, RePec, Econbiz, Google Scholar, JournalTOCs, InfoBase Index, SIS, RePec Simple Impact Factor: 0.014

Научните съобщения се изпращат по електронен път на адрес: tonkova@unwe.bg

Краен срок за представяне на научните съобщения: 16 ноември 2018 г.