Трета международна конференция на тема „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“

понеделник, 25 юни 2018 14:34 /
Начало:
сряда, 27 юни 2018 9:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

На 27 и 28 юни, 9.00 ч. в Голямата конферетна зала, 110 представители на изследователски и бизнес среди от 28 държави ще дискутират последните тенденции в прехода към бизнес модели за устойчиво развитие.

Двудневният форум ще бъде открит от проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и проф. д-р Николай Денчев от Свободния университет - Брюксел, организатор на конференцията.

Програмата включва четири презентации на експерти от Европейската комисия, редактори на водещи академични списания и представители на  бизнеса, които ще представят експертното си мнение за ролята на бизнес моделите за устойчиво развитие.

Участниците ще дебатират върху повече от 70 презентации, свързани с нови бизнес модели, екосистеми за подпомагане на проекти с идеална цел, социално предприемачество, кръгова икономика и др., които ще бъдат илюстрирани с казуси от различни части на света.

За повече информация: www.nbmconference.eu