Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

сряда, 06 юни 2018 9:16 /
Начало:
четвъртък, 07 юни 2018 13:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

Публичното събитие за стартиране на проект № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) ще се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са:

Университет за национално и световно стопанство;

Икономически университет – Варна;

Технически университет – Габрово;

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

Русенски университет "Ангел Кънчев";

Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките.

Обща стойност на проекта: 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788,53 лв. европейско и 2 000 080,33 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: март 2018 г. – декември 2023 г.

Целева група: представители на научната общност в България в сферата на ИКТ и големи данни, представители на бизнеса, представители на научноизследователски организации, представители на университетите, млади учени, докторанти, студенти в магистърски и бакалавърски програми, широка общественост, медии.