Изложба „Динамична Европа“ на студенти по публична администрация

вторник, 05 юни 2018 11:21 /
Начало:
Край:
неделя, 10 юни 2018
Място:
УНСС (фоайе)
Подробности:

Студентите от 3 и 4 курс на специалност „Публична администрация“ през цялата учебна 2017/2018 год. бяха активно ангажирани в дейности, свързани с българското председателство на Съвета на ЕС.

През месец октомври 2017 год. те дискутираха на младежки форум „Българското председателство на Съвета на ЕС – гласът на младежите в обединена Европа”, като докладите са публикувани в сборник.

През летния семестър студентите участваха в проект „Динамична Европа“, финансиран от Столична община по програма „Европа 2018“. По време на семинарните занятия по учебните дисциплини „Институции на гражданското общество“ и „Европейски програми и инструменти“ бакалаврите подготвиха информационни табла по ключови въпроси, свързани с европредседателството и изработиха концепция за динамична инсталация.

Резултатите от целогодишната работа на студентите ще бъдат представени на изложба в централното фоайе на УНСС в периода 5-10 юни 2018 год.

На 8 юни от 12:00 до 12:30 ч. студентите-автори на паната ще бъдат на изложбата.