Кръгла маса на тема: „Идентификация на риска от контрабанда и фалшификация (Анализ на бизнес процесите и пространствен аспект)“

понеделник, 04 юни 2018 12:47 /
Начало:
понеделник, 11 юни 2018 13:00
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

През август 2017 г. УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност” стартира изследователски проект за анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти за идентификация на риска от контрабандата и фалшифицирането на тютюневи продукти и изделия. На кръглата маса ще бъдат представени резултатите до момента, като за целта са привлечени международни изследователи и експерти от университети, научноизследователски центрове и международни организации.

Кръглата маса ще се открие на 11 юни 2018 г. в 13.00 ч. в Малка конферентна зала на УНСС. Програмата включва заседания по 4 тематични направления.

  • Прилагане на методологията за анализ на бизнес процесите при идентифициране на риска от контрабанда и фалшификация на тютюн
  • Картографиране и анализ на контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия и цигари с ГИС и ИТ технологии
  • Методология за моделиране със структурни уравнения и първоначални резултати от изследванията за влияние на факторите влияещи върху контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия и цигари.
  • Анализ на международната правна рамка и нейното прилагане в националното законодателство при контрабанда и фалшификация на тютюневи изделия и цигари.