Годишна научна конференция на тема „България: 140 години модерна българска държавност“

петък, 04 май 2018 9:15 /
Начало:
петък, 01 юни 2018 9:30
Край:
Място:
Голяма и Малка конферентни зали
Подробности:

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

БЪЛГАРИЯ: 140 ГОДИНИ МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ

(посветена на 140 годишнината от Освобождението на България и възстановяването на българската държавност)

             1 юни 2018 г.             

УНСС

 Покана