Курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“

понеделник, 30 април 2018 17:10 /
Начало:
четвъртък, 03 май 2018 17:30
Край:
Място:
Малка конферентна зала
Подробности:

Алумни клуб на завършилите Юридическия факултет организира втори студентски курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“. Поканени са и граждани, които проявяват интерес към темата. Идеята на проявата е да бъдат представени различните възможности за кариерно развитие, а също и трудностите, пред които се изправят младите юристи при търсене на работа и реализацията си.

Във втората поредица от лекции също ще участват бивши възпитаници на ЮФ на УНСС, успели да намерят препитание в съдебната система, държавната администрация, частния сектор и бизнеса. Те са Асен Димитров, помощник съдебен изпълнител, адвокатът Петър Киряков, Ралица Колева, юрисконсулт „Микрокредитиране и събиране на вземания, и Деница Димитрова, старши мениджър „Консултантски услуги по косвени данъци“.

За повече информация посетете http://alumnilaw.net/event/alumni-club-kurs-orientirane/.