Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност Фитнес

вторник, 06 март 2018 14:01 /
Начало:
сряда, 07 март 2018
Край:
сряда, 21 март 2018
Място:
Подробности:

О Б Я В А

На основание чл.19 (2) от Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност Фитнес.

Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите документи при ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт“ – Спортен комплекс „Бонсист“:

  • Заявление за допускане за участие в конкурс до ръководител катедра ”Физическо възпитание и спорт”;
  • Автобиография (CV – европейски формат);
  • Диплома за завършено спортно-педагогическо образование в степен най-малко бакалавър;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за трудов стаж по специалността;
  • Други придобити дипломи и квалификации, които кандидатът е придобил.

Срокът за подаване на документите е до 15 дни (от 07.03.2018 до 21.03.2018, включително) от публикуване на обявата в сайта, във времето от 09.00 ч. до 16.00 ч.) на адрес:

гр. София, Студентски град, ул. „проф. Н. Генчев”,

СК ”Бонсист”, каб. №1, 2, тел. 02/862 88 92; 02/960 90 74;

E-mail: unss_sport@abv.bg