Публична лекция на тема „Политическа система и политически партии в Германия: федералните избори през 2017 г. като повратна точка“

сряда, 28 февруари 2018 16:32 /
Начало:
сряда, 07 март 2018 10:00
Край:
Място:
малка конферентна зала
Подробности:

На 7 март 2018 г. от 10.00 ч. в малката конферентна зала д-р Кевин Медау от Института за политически науки към Университета в Бон ще представи особеностите на политическата и партийната система в Германия. Специално внимание ще бъде отделено на анализа на федералните изборите през 2017 г. с акцент върху спецификата на предизборната кампания и резултатите от изборите.

Проф. Медау, който е гост-преподавател в УНСС по линия на програмата за академичен обмен „Еразъм+”, ще представи и възможностите за академичен обмен на студенти и преподаватели в Университета в Бон.