Среща-дискусия с Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, на тема: „Приемане на нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“

понеделник, 12 февруари 2018 13:32 /
Начало:
сряда, 14 февруари 2018 16:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности: