Достъп до пълния текст на базите данни на ProQuest ABI Inform Complete и Ebrary ebook Business Collection

сряда, 31 януари 2018 23:39 /
Начало:
сряда, 28 февруари 2018
Край:
Място:
Подробности:

Уважаеми читатели,

Унижерситетската библиотека има удоволствието да ви уведоми, че базите данни на ProQuest ABI Inform Complete и Ebrary ebook Business Collection вече са достъпни в пълен текст. Достъпът до ProQuest се осъществява през интернет страницата на библиотеката – е-ресурси.