Научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“

петък, 05 януари 2018 13:24 /
Начало:
четвъртък, 07 юни 2018
Край:
петък, 08 юни 2018
Място:
СУ “Климент Охридски”
Подробности:


  

   

COSMOPOLIS – ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

VRIJE УНИВЕРСИТЕТ, БРЮКСЕЛ

Катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”, УНСС, София

Изследователски център по социални науки,  Софийски университет “Климент Охридски”

ВИ КАНЯТ

да вземете участие в

Научно-практическа конференция

на тема

“НОЩНИЯТ ГРАД: УПРАВЛЕНИЕ, РАЗНООБРАЗИЕ, МОБИЛНОСТ”

 

Официален език на конференцията ще бъде английски.

 

Нощният живот в градовете се разглежда както през призмата на забавленията и романтиката, така и от комерсиална гледна точка. В световен мащаб се полагат все повече усилия нощният живот да бъде оценен като икономически принос и добавена стойност, да бъдат дефинирани политическите му аспекти и да се набележат мерки за неговото управление. Различните участници в дискусиите по проблематиката, свързана както с  измерването на стойността на нощната икономика, така и с кампаниите за нощен градски транспорт, съсредоточават своето внимание върху възможностите за управление на нощния живот в градовете.

Конференцията има за цел да осигури възможност за среща и дискусии на участници с различен профил, които се занимават с изследвания на проблемите на градовете и нощния живот в тях – представители на академичните среди, на общинските власти, на неправителствени организации и др. Нашата цел е да предизвикаме критичен дебат по темата с представяне на различни гледни точки относно управлението на нощния живот в градовете, да се идентифицират възможностите за международно сътрудничество и да се насърчат научните изследвания по темата.

Форумът си поставя за цел да инициира интердисциплинарен научен диалог по различни изследователски теми и да идентифицира пресечните точки на различните научни области – от транспорт до култура, от заетост до туризъм.

Участието в конференцията може да бъде под формата на 15-минутни презентации на доклади, постери и др. Отворени сме да дискутираме и други форми на участие.

 

Тематичните направления обхващат:

-         Управление и спорни въпроси на нощния живот в градовете;

-         Нощен транспорт, вкл. обществен транспорт през нощта, услуги за доставки на стоки и логистика, пътувания с велосипед;

-         Нощна заетост;

-         Безопасност и разнообразие в нощната заетост: доходи, възраст на заетите лица, разпределение по полове, етнически групи, участие на лица с намалена трудоспособност и др.;

-         Туризъм, свободно време и култура;

-         Осветление, шум и дизайн.

Основният пленарен доклад ще изнесе проф. д-р Гер Дуиджингс  от Университета в Регенсбург. Доклади ще представят също така проф. Марион Робъртс от Университета в Уестминстър, както и учени от Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Германия, Ливан и др.

В рамките на конференцията ще бъде организирана съпътстваща работна среща на представители на гражданското общество, която да послужи като платформа са бъдещо сътрудничество.

Конференцията се организира като част от дейностите по проект „Устойчива мобилност и достъпни градове“, финансиран по програма Хоризонт 2020  H2020-MSCA-IF-2015 от ЕС.

 

Докладите от конференцията ще бъдат насочени за публикуване в индексирани и реферирани специализирани научни списания.

 

Повече информация за конференцията можете да откриете на сайта:

https://www.traveltoworksurvey.com/urban-night-conference-sofia 

 

Важни срокове: Изпращане на заявки за участие с резюме на доклада до 300 думи на английски език до 31.01.2018 г.

 

Такса правоучастие:

25 евро – покрива обяд и освежаващи напитки в двата дни на конференцията, както и екскурзия по желание на 9 юни 2018 г.

Предвидени са ограничен брой стипендии за участие в конференцията, които ще бъдат предложени на местни и чуждестранни участници и които покриват таксата за правоучастие и ограничено финансиране на разходите за участие.

Моля, в заявката за участие да посочите, че бихте желали да се възползвате от възможностите за отпускане на финансова помощ. 

 

Адрес за кореспонденция:

Д-р Анна Плющева

E-mail: anna.plyushteva@vub.be