Тържествено връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“

четвъртък, 16 ноември 2017 12:07 /
Начало:
четвъртък, 14 декември 2017 16:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Катедра “Недвижима собственост” съобщава на дипломантите от специалностите: “Мениджмънт на недвижимата собственост”, „Бизнес с недвижими имоти“ и “Икономика на недвижимата собственост” - ОКС „бакалавър“ и „магистър“, че на 14 декември 2017 г. (четвъртък) от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ ще се извърши тържествено връчване на дипломи.

Внимание!!! Умоляват се дипломантите след 14.30 ч. да се явят в Обща канцелария на отдел „Студенти“, за да се подпишат, където е необходимо.