Церемония по връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Управление"

понеделник, 06 ноември 2017 8:42 /
Начало:
вторник, 28 ноември 2017 16:00
Край:
Място:
аула "Максима"
Подробности:

На 28 ноември от 16:00 часа в аула „Максима“ ще се проведе тържествена церемония по връчване на дипломите на студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС "магистър", завършили специалностите:
* „Бизнес администрация“ (бакалавър - редовно обучение)
* „Бизнес администрация“ (бакалавър– дистанционно обучение)
* „Бизнес администрация“ (магистър)
* „Бизнес администрация, специализация Висш мениджмънт“ (магистър)
* „Бизнес администрация, специализация Бизнес комуникации“ (магистър)

Забележка:
Дипломиращите се студенти е необходимо в срок до 14:00 ч. на 28 ноември да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги, след като са получили заверка от библиотеката в студентската книжка. Приемното време на отдел "Студенти" е всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа.