Кръгла маса на тема "Нови модели на управление на интелектуалната собственост"

сряда, 25 октомври 2017 10:10 /
Начало:
петък, 27 октомври 2017 11:00
Край:
Място:
конферентна зала на ИИСЛ
Подробности:

На 27 октомври от 11.00 часа в конферентната зала на

Института по интелектуална собственост и лидерство към УНСС

ще се проведе кръгла маса

на тема

"Нови модели на управление на интелектуалната собственост"

Кръглата маса е организирана съвместно от катедра "Частноправни науки" към Юридическия факултет и катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" към Бизнес факултета на УНСС и Международния правен център (ILAC).

По време на събитието представители на публичния и частния сектор, както и на академичната общност ще обменят институционален, професионален и експертен опит. Темите за дискусия ще бъдат предизвикателствата, пред които са изправени публичният и частният сектор, както и експертите и изследователите при дейността си в областта на интелектуалната собственост. Дискусионните теми са обособени в два панела:

  • „Тенденции в институционализирането на интелектуалната собственост“
  •  “Регулация на интелектуалната собственост в дигитална среда“

Програма