Четвърта есенна академия "Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности"

вторник, 24 октомври 2017 15:51 /
Начало:
четвъртък, 26 октомври 2017 10:00
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности: