Международна конференция на тема "Медии. Комуникации. Общество. Стратегически комуникации и медийна среда"

сряда, 18 октомври 2017 11:59 /
Начало:
понеделник, 20 ноември 2017 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Медии и обществени комуникации“

организира

международна конференция

в чест на 70-годишнината на проф. д-р Петко Тодоров

на тема

„Медии. Комуникации. Общество. Стратегически комуникации и медийна среда“
20 и 21 ноември, 9.30 ч. голяма конферентна залаПредвижда се и издаване на сборник с доклади от конференцията.

Заявка за участие можете да изпратите на unwe.media@gmail.com<mailto:unwe.media@gmail.com> до 01.11.2017 г.
Краен срок за изпращане на докладите: 15.11.2017 г.