Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

вторник, 17 октомври 2017 12:32 /
Начало:
вторник, 31 октомври 2017 14:30
Край:
Място:
зала "Тържествена"
Подробности:

Финансово-счетоводният факултет към УНСС,

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и

MDV Professional Education 

организират

Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

31 октомври, 14,30 ч., зала "Тържествена" 

Целта на семинара е представяне на възможността всички студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Finance and Accounting taught in English” да придобият ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) след полагане на изпит по модул „Accounting“ и напълно безплатно признаване на останалите пет изпита от професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”).

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business 

За допълнителна информация относно възможността да получите две дипломи при завършване на следването си във Финансово-счетоводния факултет, вижте официалния афиш на събитието: