Национален семинар "Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия"

понеделник, 16 октомври 2017 10:04 /
Начало:
вторник, 17 октомври 2017
Край:
сряда, 18 октомври 2017 17:00
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

 

 НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

"Създаване на култура за интелектуална собственост

сред малките и средните предприятия"

организиран от

 Световната организация за интелектуална собственост (СОИС),

  в сътрудничество с 

Патентно ведомство на Република България  

и

Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

17 и 18 октомври, 10,00 ч., голяма конферентна зала

 

ПРОГРАМА

Изготвена от Международното бюро на СОИС

Вторник, 17 октомври 2017

09.30 – 10.00      Регистрация

10.00 – 10.30      Сесия по откриване

                           

                            Модератор:       доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, УНСС 

                            Официални приветствия от: 

проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС

проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС

д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство на Република България

г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, дирекция „Малки и средни предприятия“, сектор „Подкрепа за предприемачеството“, отдел за страни в преход и развити страни, Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)

 

10.30                           Пленарна сесия 

 

10.30 – 10.50

Тема 1:

Интелектуална собственост и бизнес

 

 

 

 

 

 

Лектор:

проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, директор на Университетски център по интелектуална собственост

 

 

 

 

 

10.50 – 11.30

Тема 2:

Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез ефективното използване на системата на интелектуалната собственост, въведение

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Силвия Трпковска, СОИС

 

 

 

 

 

11.30 – 11.45

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3:

Бизнесът с интелектуална собственост – какво е важно за малките и средните предприятия? Използване на интелектуалната собственост за увеличаване на инвестициите

 

 

 

 

 

11.45 – 12.30

 

(a)     Закрила на търговска тайна vs патентоване - най-добра практика за търговски цели

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-н Стивън Робъртсън, председател на Международна изпълнителна организация по лицензиране за Шотландия, (LESI), Глазгоу, Великобритания

 

 

 

 

 

12.30 – 12.50

 

(б)     Ключови различия между интелектуалната собственост и производствените и търговските тайни за конкурентоспособността         

 

 

 

 

 

 

Лектор:

гл. ас. д-р Николай Крушков, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, УНСС

 

 

 

 

 

12.50 – 14.00

 

14.00

Обедна почивка

 

Пленарна сесия

 

Модератор:

 

 

 

 

г-жа Силвия Трпковска

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45

 

(в)     Връзката между търговските тайни и патентната закрила, за целите на бизнес растежа

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-н Стивън Робъртсън

 

 

 

 

 

14.45 – 15.00

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4:

Маркетиране на продукти

 

 

 

 

 

15.00 – 15.45

 

(a)     Създаване на бранд имидж чрез търговски марки

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Тереза Нобре, адвокат, Португалия

 

 

 

 

 

15.45 – 16.30

 

(б)     Използване на дизайна за завладяване на пазарен дял

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Тереза Нобре, адвокат, Португалия

 

 

 

 

 

16.30 – 17.15

 

(в)     Успешни маркетингови фирмени практики в България

 

 

 

 

 

 

Лектор:

доц. д-р Мария Маркова, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, УНСС

 

 

 

 

 

Сряда, 18 октомври 2017

           

09.30                   Пленарна сесия

 

 

 

Модератор:

г-жа Мария Славова

 

 

09.30 – 09.50

Тема 5:

Управление на интелектуалната собственост

 

 

 

 

 

 

Лектор:

доц. д-р Владя Борисова, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, УНСС

 

 

 

 

 

09.50 – 10.35

Тема 6:

Разработване на стратегия за интелектуална собственост – изграждане на система за одит на интелектуална собственост

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Айлин Джафер, старши мениджър - Оценка на интелектуална собственост, Корпоративно възстановяване и преструктуриране, Метис ООД, София

 

 

 

 

 

10.35 – 11.15

Тема 7:

Закрила на творчески форми на изразяване и използване на креативността на другите в бизнеса

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Тереза Нобре, адвокат, Португалия

 

 

 

 

 

11.15 – 11.30

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.15

Тема 8:

Съображения, свързани с интелектуалната собственост при международната търговия

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Силвия Трпковска, СОИС

 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 13.00

 

 

Тема 9:

 

 

Използване на нематериалните активи чрез лицензиране, франчайзинг и мърчандайзинг

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-жа Тереза Нобре, адвокат, Португалия

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00

 

14.00

 

 

Обедна почивка

 

Пленарна сесия

 

Модератор:

 

 

 

 

г-жа Силвия Трпковска

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45

Тема 10

Закрила на правата на интелектуална собственост чрез администрираните от СОИС договори

 

 

 

 

 

 

Лектори:

г-жа Анета Колева, държавен експерт, Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни", Патентно ведомство на Република България

 

г-жа Мария Славова, старши експерт, отдел  „Международно сътрудничество“, дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество“, Патентно ведомство на Република България

 

 

 

 

 

14.45 – 15.15

Тема 11

Фирмена стратегия за управление на интелектуалната собственост: национален опит

 

 

 

 

 

 

Лектор:

г-н Георги Желев, изпълнителен директор на "Кейт" ООД, София

 

 

 

 

 

15.15 – 15.30

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.00

 

Фирмена стратегия за управление на интелектуалната собственост: национален опит

 

 

 

 

 

 

Лектор:

д-р инж. Венцислав Славков, основател и управител на "Спесима" ООД, София

 

 

 

 

 

16.00 – 16.45

Тема 12

Национален иновационен фонд

 

 

 

 

 

 

Лектор:

Ивайло Божинов, директор, главна дирекция "Развитие на малките и средните предприятия", Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, София

 

 

 

 

 

16.45 – 17.00

Анкета и сесия по закриване