Представяне на юбилейния сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

петък, 13 октомври 2017 8:43 /
Начало:
понеделник, 30 октомври 2017 16:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности: