Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg)

вторник, 26 септември 2017 13:01 /
Начало:
понеделник, 02 октомври 2017 10:00
Край:
Място:
аула "Максима"
Подробности:

 

Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bgОт 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:

 

Направление “Икономика”:

Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 180            -      зала 2005     - доц. д-р Лилия Йотова

Поток 181            -      зала 2006     - доц. д-р Галина Димитрова

Поток 182            -      зала 3006    - доц. д.н. Пенчо Пенчев

Поток  909-дистанционно          -      зала 2006     - доц. д-р Галина Димитрова

 

Поднаправление “Икономика и бизнес“:

Бизнес факултет:

Поток 183            -    зала 2030       - проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Поток 184            -    зала 2015       - доц. д-р Димитър Благоев

Поток 185            -    зала  3008      - доц. д-р Мария Маркова

 

Поднаправление “Икономика и инфраструктура“:

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 186            -    зала 4055     - проф. д-р Димитър Димитров

Поток 187            -    зала 4056     - доц. д-р Силвия Терезова

Поток 188            -    зала 4053     - доц. д-р Мирослава Раковска

Поток 910 – дистанционно – зала 4005 – проф. д-р Симеон Желев

 

Поднаправление “ Приложна информатика, комуникации и иконометрия“:

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 189            -    зала 2023     -  проф. д-р Камелия Стефанова

 

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Финансово-счетоводен факултет:

Поток 100         -    зала 2007      -  проф. д-р Снежана Башева

Поток 101         -    зала 2009      -  проф. д-р Маргарита Александрова

Поток 102         -    зала 5004     -  доц. д-р Румяна Пожаревска

Поток 925-дистанционно – зала 2009 – проф. д-р Маргарита Александрова

 

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 128           -      зала 3048    -  доц. д-р Иван Стойчев

Поток 129            -     зала 3049     -  доц. д-р Мария Бакалова

 

Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език”:

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 132           -      зала 2013    -  доц. д-р Миланка Славова

 

Направление “Администрация и управление”

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 227            -    зала 4005     - проф. д-р Симеон Желев

Поток 228            -    зала 4007     - доц. д-р Надя Миронова

Поток 229            -    зала 2019     - доц. д-р Поля Кацамунска

Поток 935 – дистанционно  зала 2019 – доц. д-р Поля Кацамунска

 

Направление “Политически науки”

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 317           -      зала 2029    -  доц. д-р Игор Дамянов

 

Направление “Социология, антропология и науки за културата”

Факултет “Общоикономически”:

Поток 409           -      зала 3034    -  доц. д-р Мария Стоянова

 

Направление “Обществени комуникации и информационни науки” /Медии и журналистика  и Медия икономика/

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 513           -      зала 3072    -  доц. д.н. Ивайло Христов

Поток 514             -    зала 3072    -  доц. д.н. Ивайло Христов

 

Направление “Право”

Юридически факултет:

Поток 613              -    зала  3074    -  доц. д.ю.н. Живко Драганов

Гр. 6066,6067 и 6068

Поток 613 и 614      -   зала  3075    -  доц. д-р Гергана Боянова

Гр. 6069,6070 и 6071

Поток 614                -    зала  4052    -  доц. д-р Мирослав Димитров

Гр. 6072 и 6073


Във връзка с откриването на новата академична учебна 2017/2018 година на първокурсниците от дистанционната форма на обучение ще се раздават учебни материали по следния график в Център за дистанционно обучение:

 

Направление „Икономика“

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“

Поток 909 от 13:00 часа

 

Поднаправление „Икономика и инфраструктура

Поток 910 от 13:00 часа

 

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

Поток 925 от 14:00 часа

 

Направление „Администрация и управление“

Поток 935 от 14:00 часа