Участие в конкурса по проект "Европейски код: сигурност"

вторник, 26 септември 2017 9:06 /
Начало:
Край:
понеделник, 16 октомври 2017
Място:
Подробности:
                                                                                                                

                           www.cemi-bg.org                                                                                                      www.fes.bg

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ КОД: СИГУРНОСТ”

Центърът за европейски и международни изследвания (ЦЕМИ), съвместно с Фондация „Фридрих Еберт” - Бюро България, организира проект: „Европейски код: сигурност”

 

Целта на проекта е да даде възможност на участниците да анализират развитието на основни процеси в международен план и тяхното отражение върху сигурността и стабилността на европейския континент и по–конкретно върху региона на Югоизточна Европа. Специално място ще бъде отделено на ролята и мястото на България в контекстта на предстоящото първо ротационно председателство на Съвета на ЕС и възможността страната ни да допринесе за постигането на устойчиво развитие в тази част на Европа и на ЕС като цяло.

Концепцията на проекта предвижда да бъдат подбрани 20 млади специалисти в сферата на политическите науки, международните отношения, външната политика, европейките въпроси. Те ще вземат участие в тематичен семинар, който ще се проведе на 28 и 29 октомври 2017 г., в близост до гр. София (мястото ще бъде допълнително уточнено).

В рамките на предвидения семинар, с участието на водещи експерти и лектори, ще бъдат проведени интерактивни дискусии и работа по групи по следните четири подтеми:

  1. Очаквай (не)очакваното - към нов световен ред?!
  1. 2.      Обща европейска армия/общо европейско небе – хипотеза или идея от ново поколение?
  2. 3.      Енергийното надмощие – възможност или сериозен риск за европейската сигурност?
  3. 4.      Световните и европейски ветрове на несигурността достигнаха България – как ще реагира тя?

Въз основа на проведените обсъждания и формулираните като резултат от работния семинар тези и заключения, участниците ще излязат с обща писмена разработка относно перспективите пред европейската и регионалната сигурност в контекста на Общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС и на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност.

Общата писмена разработка ще бъде отпечатана и предоставена на вниманието на компетентните институции и разпространена сред университетските и научни среди.

Условия за участие в конкурса:

  • Възраст – до 35 години;
  • Завършено висше образование или завършен трети курс по специалности в областта на международните отношения,  външната политика, например: Международни отношения, Международни икономически отношения, Европеистика, Право със специализация по международно право, Право на ЕС, Политология и други сходни специалности.
  • Аналитичност, способност за работа в екип, както и професионален интерес към посочените теми.

В срок до 16 октомври 2017 г., мотивираните за участие кандидати следва да попълнят регистрационен формуляр за участие на: https://goo.gl/forms/vk5qG5pcpZaZV17Z2

При допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на имейл адрес: CEISFoundation@gmail.com или на тел: 0885838206.