Започна приемането на ръкописи за втория том на „Научни трудове на УНСС“. Продължава приемането на ръкописи за „Годишник на УНСС“

понеделник, 20 март 2017 12:37 /
Save as PDF Print Increase font size

Начало:

Край: събота, 30 септември 2017

Място:

Подробности:

Редакционният съвет на „Годишник“ и „Научни трудове“ на УНСС уведомява колегите от университета, че започна приемането на ръкописи на студии и статии за втория том на „Научни трудове на УНСС“ и продължава приемането на ръкописи на студии и статии за „Годишник на УНСС. Изискванията към авторите са публикувани на http://yearbook.unwe.bg/ и http://research.unwe.bg/. И двете издания са индексирани във вторични научни бази данни.

Текстовете на предлаганите студии и статии се представят в Редакционния съвет чрез дирекция „Наука“ на УНСС (сектор „Научни издания“, godnt@abv.bg) на електронен и хартиен носител (в два екземпляра).