Временен достъп до новите бази данни на EBSCO „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate”

четвъртък, 26 януари 2017 14:38 /
Начало:
Край:
четвъртък, 23 март 2017
Място:
Подробности:

Уважаеми колеги,

От 23 януари до 23 март 2017 г. библиотеката на УНСС, със съдействието на БИК предоставя временен достъп до новите бази данни на EBSCO „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate”. Линк за достъп:

http://search.ebscohost.com/