Временен достъп до новите бази данни на EBSCO „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate”

четвъртък, 26 януари 2017 14:38 /
Save as PDF Print Increase font size

Начало:

Край: четвъртък, 23 март 2017

Място:

Подробности:

Уважаеми колеги,

От 23 януари до 23 март 2017 г. библиотеката на УНСС, със съдействието на БИК предоставя временен достъп до новите бази данни на EBSCO „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate”. Линк за достъп:

http://search.ebscohost.com/