Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 24 октомври 2017 9:20

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.