Прием на магистри за учебната 2020/2021 г.

Срок за подаване на документи:

от 17 август до 3 септември включително

на място: в Центъра за прием на документи в УНСС

онлайн: само за студенти, завършили УНСС след 2008 г.

Приемът за всички специалности е с конкурс по документи и/или с кандидатмагистърски изпит в електронен формат (тест или есе).

Виж: magistri.unwe.bg